Sök
  • Mikael Åberg

Lagkrav om klimatdeklaration: förstärk din marknadsposition och vinn fler affärer med EPD

Innan januari 2022 bör du ha publicerat en EPD för dina byggmaterial, för att möta det nya lagförslag som boverket, på regeringens uppdrag, lagt fram. På detta sätt ligger du i framkant på marknaden, möter byggherrarnas krav på klimatdeklarationer, och ökar därmed möjligheten för dina material i framtida byggprojekt.


För produktion av nybyggnader från och med 2019 och framåt ställer vi krav på entreprenören att efter genomfört projekt redovisa klimatdata samt materialmängder. Klimatdatan skall då vara i EPD-format eller motsvarande.”  - Lokalförvaltningen i Göteborg

Minimikostnad för EPD är lika med kostnaden för registreringen i EPD-systemet, kostnaden för miljökonsultens arbete, samt kostnaden för verifikationen av analysen. Allt detta blir ungefär 135.000 SEK. Om allt går bra kan projektet ta cirka ett halvår att slutföra. Det som driver tid och kostnader är om det inte existerar regler för din produktkategori samt om datainsamlingen blir utdragen och svår. I detta fall kan EPD-arbetet kosta 200.000 SEK och ta upp till 1,5 år.


I rapporten nedan förklarar vi vad en EPD är, varför en EPD är en bra investering för er framtid, vilka stegen är för att producera en EPD, samt hur ett exempelprojekt kan se ut med avseende till tid och kostnad i lite mer detalj. Till sist beskrivs ett exempel ur verkligheten där en EPD tagits fram med hjälp av en branschorganisation, vilket reducerade priset för företagen i organisationen.


Skicka hela rapporten till mig!


Step1 bidrar förstärker ditt företag med rådgivning och projektledning. Tillsammans tar vi steget ut på byggmarknaden på riktigt. Tillsammans förändrar vi. Tillsammans tar vi Step1.

77 visningar0 kommentarer