Tjänster

 
epd_1.jpg
mb3-bild2.jpg
Lehmprodukt_BigBag_Composing_1a3.png

Projektledning av klimat-deklarationer för byggmaterial

Öka dina marknadsandelar!

Innan januari 2022 bör du som byggmaterial-producent ha publicerat en EPD för dina produkter, för att möta det nya lagförslag som boverket på regeringens uppdrag lagt fram.

En EPD ger redan nu fördelar på byggmarknaden då fler och fler byggherrar aktivt börjar välja klimatdeklarerade material. Genom att vara tidigt ute säkerställer du framtidens affärer, samt att din organisation i god tid hinner med att ta fram er EPD innan 2022. 

 

Step1 erbjuder utbildningar, samt projektledning och rådgivning för hela processen fram till en publicerad EPD. Tillsammans tar vi steget ut på byggmarknaden. Tillsammans förändrar vi. Tillsammans tar vi Step1.

Miljöbyggnadssamordning för privatpersoner: Grönt Bolån

Öka din bostads värde!

Som Certifierad Miljöbyggnadssamordnare för Sweden Green Building Counsels Miljöbyggnad 3.0 kan Step1 öka din bostads värde genom hjälp till miljöbyggnadscertifiering.

 

Vi vänder oss särskilt till dig som privatperson som vill få bättre bolåneränta, ett så kallat grönt bolån. Efter en initial analys av din bostad över telefon skickar vi in våra kompetenta granskare som ser över din byggnads nuvarande profil. Baserat på detta gör vi sedan en färdplan för vilka renoveringar som du behöver göra för att sänka ditt bolån. Efter renoveringarna certifieras din bostad, vilket ökar försäljningsvärdet då bostaden fått en gedigen och välkänd kvalitetsstämpel. Tillsammans förbättrar vi din största investering och gör den grön. Tillsammans förändrar vi. Tillsammans tar vi Step1. 

Design av optimala inomhusmiljöer för kontor

Ökad produktivitet genom smart kontor!

Visste du att en genomsnittlig svensk tillbringar mer än 90% av sin tid inomhus? Visste du att tillgången till dagsljus har starka effekter på vår hälsa genom sin påverkan på vår biologiska (circadian) klocka? Visste du att många vanliga artiklar av plast innehåller hälsoskadliga ämnen? Eller att ökad tillgång till syre i ett rum kan öka kognitionen direkt, med upp till 100% effekt? 

Efter ett initialt samtal där forskningen ovan redovisas på ett lättfattligt sätt, mätar Step1 kvaliteten på ert kontor med avseende till luft och ljus. Därefter föreslår vi olika förändringar som vi tillsammans med er implementerar och därefter följer upp. Tillsammans skapar vi en hälsosam inomhusmiljö. Tillsammans förändrar vi. Tillsammans tar vi Step1.